kontaktinis sprogdiklis

kontaktinis sprogdiklis
kontaktinis sprogdiklis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sprogdiklis, suveikiantis nuo sąlyčio su taikiniu (smūgio, prisilietimo, tempimo ir kt.). Kontaktinis sprogdiklis gali būti pagal sužadinimo pobūdį – smūginis, mechaninis, parakinis, cheminis, pjezoelektrinis, kondensatorinis, tempiamasis, spaudžiamasis, iškraunamasis, mišrusis ir kt.; pagal vietą šaudmenyje – priešakinis, dugninis, šoninis ir universalusis; pagal veikimo pobūdį – staigusis, inertinis, delsusis ir mišrusis; pagal saugumą – saugiklinis ir nesaugiklinis. Kontaktinis sprogdiklis naudojamas sviediniuose ir minose, torpedų ir raketų kovinėse dalyse, aviacinėse bombose, inžinerinėse minose ir kt. Dažniausiai kontaktinis sprogdiklis veikia šitaip: ↑skiltuvas arba ↑daužiklis skelia į padegamąją kapsulę, kuri padega parakinį stiprintuvą arba delsiklį; palaipsniui sužadinami detonuojamoji kapsulė ir ↑detonatorius; detonatorius susprogdina pagrindinį sprogstamąjį užtaisą. atitikmenys: angl. contact fuse; contact-sensing device rus. контактный взрыватель ryšiai: dar žiūrėkdaužiklis dar žiūrėkdetonatorius dar žiūrėkskiltuvas

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • smūginis kontaktinis sprogdiklis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Kontaktinis sprogdiklis, suveikiantis nuo smūgio į taikinį. Smūginis kontaktinis sprogdiklis gali būti pagal veikimo greitį ir nuostatų skaičių – staigaus, inertinio, delsiojo veikimo ir mišrusis; pagal vietą… …   Artilerijos terminų žodynas

  • mišrusis kontaktinis sprogdiklis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Kintamojo veikimo kelių nuostatų sprogdiklis. Ppr. turi tris nuostatas: skeveldrinę (staigiąją), ardomąją (pagrindinę) ir delsiąją. Mišrusis kontaktinis sprogdiklis susideda iš korpuso su galvute, skeliamojo… …   Artilerijos terminų žodynas

  • staigusis kontaktinis sprogdiklis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Kontaktinis smūginis sprogdiklis, sukeliantis šaudmens sprogimą akimirksniu po jo susidūrimo su kliūtimi. Nepaprastai jautrus sprogdiklis. Jis suveikia susidūręs su pačia silpniausia kliūtimi, pvz., medžio… …   Artilerijos terminų žodynas

  • delsusis kontaktinis sprogdiklis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Kontaktinis smūginis sprogdiklis, suveikiantis praėjus tam tikram laikui po susidūrimo su taikiniu. Delsos laikas (nuo kelių tūkstantųjų iki kelių šimtųjų sekundės dalių) priklauso nuo parakinio delsiklio tipo …   Artilerijos terminų žodynas

  • inertinis kontaktinis sprogdiklis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Kontaktinis smūginis sprogdiklis su inertiškai veikiančiu skiltuvu. Inertiniai kontaktiniai sprogdikliai dažniausiai būna dugniniai ir naudojami betonmušiuose, šarvamušiuose ir didelio kalibro ardomuosiuose… …   Artilerijos terminų žodynas

  • nesaugiklinis kontaktinis sprogdiklis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sprogdiklis, kuriame nuolat sujungta ugnies grandinė, t. y. toks sprogdiklis, kuriame padegamoji kapsulė neizoliuota nuo detonuojamosios kapsulės ir, užsidegus padegamajai kapsulei, suveikia detonuojamoji… …   Artilerijos terminų žodynas

  • saugiklinis kontaktinis sprogdiklis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sprogdiklis, kuriame padegamoji kapsulė izoliuota nuo detonuojamosios kapsulės. Kapsulės sujungiamos su detonatoriumi aktyvinant sprogdiklį šaudmeniui lekiant. atitikmenys: angl. boresafe fuse rus. взрыватель… …   Artilerijos terminų žodynas

  • sprogdiklis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudmens veikimą pagal jo paskirtį sužadinantis įtaisas. Pagal priklausomybę sprogdiklis būna – artilerijos sviedinių ir minų, raketų kovinių dalių, inžinerinių ir jūrų minų, torpedų, bombų ir kt.; pagal… …   Artilerijos terminų žodynas

  • smūginis sprogdiklis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sprogdiklis, suveikiantis, kai bomba ar sviedinys atsitrenkia į objektą, pvz., smogiamasis sprogdiklis, kontaktinis sprogdiklis. atitikmenys: angl. direct action fuze; impact action fuze pranc. fusée percutante …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • contact fuse — kontaktinis sprogdiklis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sprogdiklis, suveikiantis nuo sąlyčio su taikiniu (smūgio, prisilietimo, tempimo ir kt.). Kontaktinis sprogdiklis gali būti pagal sužadinimo pobūdį – smūginis, mechaninis, parakinis,… …   Artilerijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”